Protipožarna vrata

Protipožarna vrata

Protipožarna in kovinska vrata se uporabljajo na mestih predvidenih s požarnim elaboratom.
Požarna vrata razmejujejo različne požarne sektorje poslovnih, proizvodnih ali stanovanjskih objektov. Vrata so različnih struktur za različne požarne zahteve.
Uporabljamo vrata največjih evropskih proizvajalcev z vsemi ustreznimi certifikati

Protipožarna vrata
Back to top