PROTIPOŽARNA VRATAProtipožarna in kovinska vrata

Protipožarna in kovinska vrata se uporabljajo na mestih predvidenih s požarnim elaboratom.


Požarna vrata razmejujejo različne požarne sektorje poslovnih, proizvodnih ali stanovanjskih objektov. Vrata so različnih struktur za različne požarne zahteve.


Uporabljamo vrata največjih evropskih proizvajalcev z vsemi ustreznimi certifikati

Sekcijska standard debeline 40 - 42mm